Medlem

Ordningsregler

 • Odlingslotterna skall hållas i väl vårdat skick.
 • Runt lotterna ingår halva gångarna i skötselåtagandet.
 • Ogräs, blast mm skall tillvaratas på den egna lotten för nedgrävning eller bortforsling.
 • Förvaringslådor mm skall ställas på den egna lotten och inte runt odlingsområdet och grönytor skall vara öppna för gräsklippning.
 • Biltrafik inom odlingsområdet skall undvikas med undantag för nödvändiga transporter till  och från odlingslott.
 • Parkering sker på angiven P-plats.
 • Vattning med slang är inte tillåten.
 • Enbart ekologiska bekämpningsmedel får användas.
 • Mindre växthus max 10 m2 i plastglas får uppföras. Placering efter samråd med styrelsen.
 • Markduk får inte användas på odlingslotten.
 • Medlem ska verka för en miljö där alla ska kunna känna trivsel och gemenskap.

 

Styrelse

Ordförande

Håkan Ekelund

070-393 33 42


Vice ordförande

Therese Rudolph

076-025 48 88


Sekreterare

Mujesira Mesinovic

070-394 49 78


Kassör

Birgitta Tegenstrand

070-725 41 27


Ledamot

Boris Örnhäll

070-566 69 00


Ledamot

Sandra Nogueira

070-293 02 92


Ledamot

Emma Tingberg

070-681 83 30


GDPR

GDPR- (General Data Protection Regulation)är en EU förordning, en dataskyddslag som började gälla i hela EU den 28 maj 2018 och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL)


Den nya förodningen omfattaräven hur föreningen hanterar personuppgifter.Djäkne Odlarförening arbetar för att säkerställa att vi uppfyller kraven i lagen.


Som medlem i Djäkne Odlarförening finns du med i föreningen medlemsförteckning och mail/utskickslista. Syftet med listan är att skicka ut information till medlemmarna. Du kan när du så önskar be om att få bli borttagen från listan men då upphör möjligheten att ta del av föreningens information.